Om Gavia

Gavia är ett investmentbolag i familjeregi som genom långsiktigt och aktivt ägande utvecklar bolag inom ett flertal branscher. De största innehaven är idag inom bygg och fastighet, växthusodling och försäljning av färska örter samt finansiella tjänster och e-handel. Vi investerar i människor och tillväxt. Vi bidrar med nätverk, industriell och finansiell kunskap och långsiktig finansiering till våra bolag. Vår tro är att entreprenören är den som skapar långsiktigt värde i en verksamhet. Det är därför viktigt för oss att entreprenören vill arbeta kvar med oss som ägare.

Välkommen till nästa generations familjeföretag

Vision

”Nästa generations familjeföretag”. Vår vision är att vara nästa generations familjeföretag på två sätt, dels genom att vara långsiktiga, vi planerar för nästkommande generationer när vi investerar och gör affärer. Och dels, genom att bidra med affärer och stödja idéer som gör världen bättre, roligare, intressantare, mer hållbar och mer utvecklad för nästa generation

Mission

”Ansvarsfullt ägande genom utveckling av affärer och människor”. Vår mission är att skapa långsiktiga affärsrelationer för att tillsammans med entreprenörer och ledning utveckla lönsamma tillväxtbolag. Vi skall vara en ansvarsfull ägare som verkar för bolagets långsiktiga fortlevnad och tillväxt. Vi är intresserade av människorna bakom bolagen och för oss är det lika viktigt att individer utvecklas eftersom vi tror att det är en förutsättning för utveckling av bolag.

Varför investera?

Vi tycker det är kul med nya affärsidéer och drivs av att skapa optimala förutsättningar för bolagens lönsamhet och tillväxt tillsammans med duktiga entreprenörer. Vår passion är att utveckla organisationer och bolag att nå sin fulla potential. Vi inspireras av innovation som leder till förändring och vill bidra till att främja företagande och entreprenörskap. Dessutom ser vi goda möjligheter till bra avkastning och en samhällsnytta i att kapitalisera bolag

Ett familjeföretag som startade i livsmedelsbranschen på 40 talet

Vår historia

Gavia är idag ett investmentbolag men är sprunget ur ett familjeföretag som startade i livsmedelsbranschen på 40 talet

Nordfalks

På 40-talet köpte Armin Mattsson och hans kollega Hugo Lundgren en liten lokal kryddfabrik vid namn Nordfalks i Göteborg och bildade ett aktiebolag. Nordfalks AB investerade i moderna maskiner, effektiviserade och startade ett nära samarbete med ICA som snabbt blev en stor kund. Nordfalks växte för varje år och blev med tiden störst i Sverige på kryddor.

Santa Maria

1968 tog Armins son Lars-Olof Mattsson över och ledde under många år företagets expansiva utveckling. 1989 utvidgade han marknadsområdet till alla butikskedjor i hela Skandinavien. Och en bit in på 90-talet fortsatte expansionen ut i Europa. Av alla höjdpunkter under de här åren var lanseringen av Santa Maria Tex Mex den allra viktigaste. 2001 bytte Nordfalks AB namn till Santa Maria AB och fick därmed samma namn som det starka, välkända och inarbetade varumärket.

Gavia

2011 såldes Santa Maria till den finska livsmedelskoncernen Paulig. I samband med försäljningen av Santa Maria föddes Gavia. Vi tog med oss Spisa som var divisionen för färska örter inom Santa Maria koncernen. Vi påbörjade också vår resa mot att bli ett ägarbolag som investerar i andra verksamheter.

Investeringsstrategi

Ägarandel minst 10% och i normalfallet mer än 20%. Vi investerar företrädesvis i onoterade bolag med huvudkontor i Norden. Majoriteten av de bolag vi verkar i skall präglas av hög tillväxt. Vi skall vara branschgeneralister och därmed inte exkludera någon bransch. Huvudstrategin är att växa med de bolag där vi har en tydlig och aktiv ägarroll dvs Spisa Holding, Adapta Fastigheter, Serneke Group , Ativo Finans och Matse Holding

Gavia är branschgeneralister, vår kärnkompetens är att vara en aktiv och ansvarsfull ägare, vilket är oberoende av branschkunskap. Vi har därför valt att verka branschoberoende. Vi har ingen begränsning av innehavstiden. Varje år bedöms innehavens framtida avkastningspotential och Gavias möjligheter att bidra till innehavets fortsatta utveckling

Ägarmodell

Ägarmodellen avgörs i det enskilda fallet. I majoriteten av fallen bör vi ha en tydlig och aktiv ägarroll. Vi står för långsiktighet och är en stabil ägare. Ibland kan det förvisso komma situationer då vi inte längre anser oss som bäst lämpade ägare och då innebär långsiktighet att försöka avveckla ägandet på ett ansvarsfullt sätt