För oss är det viktigt att ge tillbaka till samhället. Detta gör vi genom stiftelsen Lars-Olof Mattssons stiftelse som arbetar med donationer till institutioner, stiftelser, föreningar och andra organisationer som arbetar med välgörande ändamål. För närvarande stödjer vi ett antal projekt som du kan läsa mer om nedan.

Våra projekt

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Zelmerlöw & Björkman Foundation hjälper utsatta ungdomar i utvalda delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning.

Att utbilda en flicka påverkar både henne själv, hennes familj och i förlängningen hela samhället. Bland de fattigaste i Afrika är det mindre än hälften så många flickor som pojkar som går ut gymnasiet. Det vill vi ändra på!

Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program och ett mentorprogram där studenter från universitet/högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Programmen syftar till att inspirera och motivera ungdomar till fortsatta studier efter gymnasiet.